Omaha High-Low säännöt

Omaha High-Low on sama peli kuin tavallinen Omaha, paitsi että tietyissä tilanteissa potti jaetaan kahtia riverillä.

Omaha High-Low:ssa potti jaetaan riverillä kahtia, jos yksi tai useampi pelaaja pystyy muodostamaan käden, jossa suurin kortti on 8 ja jossa kaikki kortit ovat eri kokoisia. Tässä tapauksessa toinen puolikas potista menee matalimmalle pokerikädelle ja toinen parhaalle pokerikädelle. Kumpikin voi olla samalla pelaajalla.

Katsotaanpa tarkemmin miten korttien näyttö toimii Omaha Hi-Lo:ssa.

Potin jakaminen Hi-Lo:ssah

Jaon lopussa pelaajat näyttävät korttinsa.

Jos kukaan ei täytä Low-ehtoa, koko potin voittaa parhaan pokerikäden omistaja (ihan kuin normaalissa Omahassa).

Jos yhdellä tai useammalla pelaajalla on low-ehdon täyttävä käsi, jaetaan potti kahtia. Toisen puolikkaan ottaa parhaan käden omistaja ja toisen parhaan low-käden (eli matalimman pokerikäden omistaja).

Low-ehto on, että pelaajan täytyy pystyä muodostamaan käsi, jossa suurin kortti on 8 ja jossa kaikki kortit ovat eri numeroarvoa. Ässä on low-kädessä ykkönen ja korttien mailla ei ole merkitystä (väriä ei huomioida).

Normaaliin ja low-käteen saa käyttää eri kortit, eli sama pelaaja voi voittaa potin molemmat puolikkaat. Molempien puolikkaiden voittamista sanotaan scooppaamiseksi (scoopata).

Low-käsiä vertaillaan käden suurimmasta kortista pienempään päin. Kun ero löytyy, voittaa matalamman käden omistaja.

Esimerkki Omaha High-Low -säännöistä ja käden ratkaisusta:
Pöydässä on: A9249
Pelaajalla 1 on: A234
Pelaajalla 2 on: 2345
Pelaajalla 3 on: A936

Pelaajan 1 tilanne: High-käsi AA994, low-kättä ei ole (hän ei voi käyttää kädestään kahta korttia siten, että saisi viisi eri kokoista, alle 8 korkuista kättä)
Pelaajan 2 tilanne: High-käsi on 5432A, low-käsi 5432A
Pelaajan 3 tilanne: High käsi on AA999, low-käsi 6432A

Lopputulos:
Pelaaja 3 voittaa high-puolikkaan.
Pelaaja 2 voittaa low-puolikkaan.

Omaha High-Low:ssa puolikaskin voidaan jakaa. Jos äskeisessä esimerkissä pelaajalla 3 olisi ollut käsi A935, hänellä ja pelaajalla 2 olisi ollut sama low. Tässä tapauksessa low olisi jaettu kahtia näiden kahden pelaajan kesken.

Muuta:
Omaha High-Low -sääntöjen mukaan ylimääräinen pelimerkki menee high-käden voittajalle, jos summaa ei voida jakaa tasan kahtia.